Praktiske oplysninger

Mødepligt
Mødetiden ligger i tidsrummet 8:30 – 14:45 – onsdag dog til kl. 15:15.
Der er mødepligt til al undervisning og aktivitet i forbindelse med undervisning. Fritagelse for undervisning kræver en aftale med lærerne og skolens ledelse.

Afbud/udeblivelse
Hvis du ikke møder til undervisning eller kommer for sent, trækkes du i skoleydelse svarende til den tid, du ikke er der/kommer for sent. Der rundes op til nærmeste
½-time. Læreren fører protokol. Protokollerne ligger til grund for udbetaling af din skoleydelse, og den skal underskrives af dig og læreren.

Læge-, tandlægebesøg og lignende
Skal varsles i god tid, ellers betragtes det som ulovligt fravær dvs. ingen skoleydelse for de timer.

Skoleydelse
Du får skoleydelse i den periode, du er tilmeldt skolen.
Skoleydelsen udgør i 2018 pr. uge:
•    Under 18 år kr. 358,00
•    Over 18 år og hjemmeboende kr. 621,00
•    Over 18 år og udeboende kr. 1.440,00

Skoleydelsen er skattepligtig og udbetales månedsvis bagud, den sidste fredag i måneden og beregnes ud fra dit fremmøde.

Madordning (obligatorisk)
På skolen er der en madordning som omfatter morgenmad hver dag kl. 8.30, et solidt varieret måltid ved frokosttid tirsdag til fredag, fri kaffe/te og et stk. frugt per person hver dag.
Dit bidrag til dette er kr. 125,- pr. uge løbende året rundt, som trækkes fra skoleydelsen inden udbetaling.

Rygning
Rygning er kun tilladt i den bagerste gård under halvtaget. Skodder smides naturligvis altid i de dertil indrettede askebægre.

Rusmiddelpolitik
Du skal være upåvirket og uden besiddelse af rusmidler.

Transport
Som elev på skolen har du mulighed for at søge om ungdomskort. Du kan finde flere informationer på www.ungdomskort.dk eller kontakt kontorets sekretær.

Mobning og chikane
Enhver som føler sig udsat for chikane, evt. med en seksuel krænkende karakter fysisk eller verbal, skal henvende sig til skolens ledelse eller vejledere.
Chikane er under ingen omstændigheder tilladt eller accepteret på skolen og kan føre til bortvisning af chikkanøren.

Tyveri/private effekter/forsikring
Skolen er i en bygning, som deles med andre institutioner. Der er adgang for mange mennesker og derfor at sammenligne med et offentligt sted. Det er vigtigt at passe på dine ting og ikke lade noget være uden opsyn.
Private effekter er under eget ansvar og dækkes ikke af skolens forsikring i tilfælde af uheld eller tyveri.

Særlige arrangementer
I løbet af skoleåret afholdes der 1 hyttetur, 2 fester, 4 kulturarrangementer for hele skolen og 4 individuelle arrangementer for hvert værksted. Arrangementerne ligger udenfor skoletid. Der er mødepligt til særlige arrangementer.  

Ferie og fridage 2018 (begge dage inkl.)

Juleferie fra 22. december 2017-2. januar 2018

Vinterferie 10. - 18. februar 2018

Påskeferie 24. marts - 2. april 2018

Store bededag 27. maj 2018

Kr. himmelfart 10. -11. maj 2018

Pinse 21. maj 2018

Sommerferie 30. juni – 12. august 2018

Efterårsferie 13. – 21. oktober 2018

Juleferie 22. december 2018