På Produktionsskolen k-u-b-a tager undervisningen udgangspunkt i dig, din lyst samt i en praktisk tilgang til faget. Målet med skolen er, at du udvikler og forbedrer dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bliver afklaret og kommer videre i uddannelse og/eller job.

Du har lyst til at arbejde med de fag vi tilbyder og til at få tid til at finde ud af, hvad du vil med din tilværelse, din uddannelse og dit fremtidige job.

Vi optager elever hele året og produktionsskolen er for unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, som har afbrudt en ungdomsuddannelse eller som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse.
Produktionsskolen k-u-b-a er godkendt af Københavns Kommune, men kan søges af alle – uanset bopæl.

Vi afholder intromøder og optagelsessamtaler for alle interesserede. Optagelsen skal også godkendes hos en vejleder ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vi kan hjælpe dig med den kontakt.

Undervisningen er ikke formelt kompetencegivende, men på k-u-b-a vil du udvikle, arbejde med og forbedre mange forskellige kompetencer, hvilket er en stor hjælp og forudsætning, når du skal videre med en ungdomsuddannelse og i job. Du får et produktionsskolebevis, når du stopper.

Udover fagene på værkstedet er der også forskellige andre valgfag samt tilbud om undervisning i dansk og matematik, med mulighed for prøveaflæggelse og eksamen.
Produktionsskolen k-u-b-a samarbejder med andre uddannelsessteder, så overgangen til en ungdomsuddannelse bliver lettere for dig.

Som elev på produktionsskolen får du en skoleydelse.

Du kan også få tilskud til transport med bus eller tog efter gældende regler. Reglerne får du ved henvendelse til kontoret.