Bestyrelse

Formand
Lone Hansen - udpeget af TEC

Næstformand
Tove Bahne - udpeget af LO Storkøbenhavn

Bestyrelsesmedlemmer
Maria Furbo - udpeget af Dansk Erhverv
Jesper Oehlenschläger - udpeget af bestyrelsen på k-u-b-a*
Lene Birke - udpeget af medarbejderne på Produktionskolen k-u-b-a*
Vacant plads - udpeges af bestyrelsen på k-u-b-a*
Vacant plads - skal udpeges af Borgerrepræsentationen i København