Grafisk værksted

På Grafisk værksted arbejder vi med et bredt udvalg af de grafiske discipliner, fra tegning/maling til layout af tryksager. På værkstedet arbejder vi primært inden for følgende discipliner:

Grafisk design
Kendskab til programmerne Illustrator, Photoshop og Indesign
Layout og udarbejdelse af illustrationer til bladdesign
Logo og typografi
Plakatdesign

Tegning
Grundlæggende tegneteknik
Perspektiv-tegning
Croquis-tegning
Illustrationer

Maleri
Farvelære
Akrylmaleri
Akvarelmaleri

Tryk
Dybtryk og højtryk på kobbertrykspresse
Serigrafi på tekstil

Kunsthistorie
Gennemgang af ismerne fra impressionisme til samtidskunst understøttet af praktiske opgaver i de forskellige stilarter.

Som elev på Grafisk værksted har du stor medbestemmelse i forhold til indhold og arbejdsform, når undervisningen tilrettelægges. Der er stor variation, i det vi arbejder med, og vores undervisningsprogram indeholder ofte nye opgaver fra uge til uge. Vi har løbende produktionsopgaver, vi skal løse for skolen og for kunder udefra. Det kan være plakater, udsmykningsopgaver, illustrationer eller layout af tryksager.

Derudover kommer du til at arbejde med fællesprojekter, hvor vi arbejder sammen med skolens andre værksteder. To gange årligt arbejder vi med Produktionsskolebladet P.S. i samarbejde med Foto- og Tekstværkstedet. Vi tager jævnligt på udflugter til kunstmuseer og gallerier, hvor vi ser de aktuelle udstillinger. Det er en vigtig del af undervisningen, og du skal derfor være åben over for kunsthistorie og samtidskunst.

Nogle elever bruger opholdet på værkstedet til at forberede sig til at søge optagelse på de grafiske erhvervsuddannelser eller andre kunstneriske uddannelser.

Værkstedets mobil 2175 0576.

Se eksempler på produktioner.