k-u-b-a* udgiver et ungdomsblad

To gange årligt udgiver k-u-b-a* et 
temamagasin, der er tænkt som et 
Ung til Ung medie.

Bladet bliver til i samarbejde mellem 3 af skolens værksteder; Grafisk, Tekst, Foto.

Du kan bestille et abonnement på PS bladet, ved at kontakte k-u-b-a* på
adm@k-u-b-a.dk - t: 35381183