KUU


2ÅRIG UDDANNELSE PÅ k-u-b-a*
(Lukket for optag)
 
KUU Kreativ kommunikation & Medier
Kreativitet er omdrejningspunktet på denne uddannelse. Her lærer du at gå i dybden, når det gælder om at udvikle kreative idder og kommunikere budskaber ud til bestemte målgrupper via en bred vifte af medier og platforme.
 
Vi arbejder med grafisk design, tekst, foto og video. Vi fortæller den gode historie bl.a. i kampagner i både ord, fotos, slogans, film, billeder, visuel identitet m.m.  Undervisningen veklser mellem teori og praksis og foregår på klassebasis.
 
Uddannelsen tager to år. Vi har to klasser, der afsluttes hhv. sommeren 2019 og 2020. Hver elev har en kontaktlærer, som guider vedkommede gennem uddannelsen.
 
Som elev på den Kombinerede Ungdomsuddannelse på k-u-b-a* går man på et særskilt KUU værksted/hold. Der er både obligatoriske og frivillige fælles kultutarrangementer, fredagscafeer og fester sammen med k-u-b-a*s ca. 170 produktionsskoleelever.
 
Almene fag og erhvervstræning
På KUU bliver eleverne undervist i dansk og formidling, som afsluttes på D-niveau. Du vil blive undervist i dansk og formidling, som afsluttes på D-niveau.  Der er desuden have mulighed for at forbedre dit niveau i matematik og evt. tage 9. eller 10. klasses prøven i matematik.
Eleverne undervises i de tre ASE-fag og skal undervejs i erhvervstræning i tre perioder af 2-6 ugers varighed.
 
Øvrige fag som eleverne får kendskab til:
 
· Brug af digitale koncepter og sociale medier i virksomhedssammenhæng (Facebook, Instagram, Twitter mv.) 
· Mundtlig og skriftlig kommunikation samt kommunikationsstrategier
· Grafisk retorik – logo, symbolik
· Produktion af foto, film, lyd, billeder, grafik, tekst – mulighed for at specialisere sig
· Software kendskab (InDesign, Photoshop, Illustrator, Final Cut)
· Målgruppeanalyse – brug af fokusgrupper
· Story Telling – hvordan fortæller jeg en historie, der kan sælge produktet
· Markedsføring - branding
· Kampagne opbygning – hvad virker?
· Handel – salg (både af budskaber, værdier og fysiske varer)
· Hjemmeside; hvordan laver man en, vedligeholdelse af en hjemmeside
· Fundraising og crowdraising
 
Kombineret Ungdomsuddannelse 
Kombineret ungdomsuddannelse – KUU - er en toårig ungdomsuddannelse, som er henvendt til unge, der ikke er klar til eller ikke har lyst til at gå i gang med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse. Uddannelsen giver adgang til et job eller til at læse videre på en anden ungdomsuddannelse.
For at du kan begynde på KUU skal din UU-vejleder vurdere, at det er en uddannelse, der passer til dig. 
 
Du skal være under 25 år, have afsluttet din 9. eller 10. klasse og være motiveret til at tage en uddannelse. Du kan ikke blive optaget på KUU, hvis du allerede har afsluttet en anden ungdomsuddannelse. 
 
Undervisningen er gratis, og den giver ret til SU i hele forløbet.
Når du består den afsluttende eksamen, kan du kalde dig erhvervsassistent.
 
Efter endt uddannelse kan du varetage alsidige jobfunktioner som assistent i virksomhedskommunikation på de sociale medier, virksomheds-storytelling, markedsføring, planlægning og udførelse af kampagner, opbygning af hjemmesider, produktion af små film, billeder, lyd og tekst til hjemmesider og sociale medier. 
 
Du vil desuden være klar til at fortsætte i videre uddannelse, hvis du har fået lyst til det. 
 
 
Sidste holdstart var august 2018, og der optages ikke nye hold fremover. Uddannelsen nedlægges sammen med en række andre uddannelser for at give plads til en ny, samlet ungdomsuddannelse, den Forberedende Grunduddannelse, med forkortelsen FGU, den starter til august 2019.
Ring eller mail til skolens leder, hvis du vil høre mere om KUU på k-u-b-a*.
Charlotte Eriksen, cew@k-u-b-a.dk , 2666 7920
 
Lærere på Kreativ Kommunikation er:
Milla Stærmose Kær, msk@k-u-b-a.dk, 2974 7059
Thomas Smedegaard, ths@k-u-b-a.dk, 2974 088
Tutsi Krag, tut@k-u-b-a.dk, 2175 1607
Cathrine Errboe, cae@k-u-b-a.dk, 2491 6029

Undervisningen i dansk varetages af Johannes Niegaard.
Derudover har vi en række gæstelærere og støttelærere tilknyttet.