Sundhedspolitik

I samarbejde med Folkesundhed København, Sundhedsforvaltningen, har Produktionsskolen i sin tid oprettet et Sundhedsudvalg, som står for at skolen løbende har fokus på elevernes almene sundhed. Sundhedsudvalget holder møder en gang om måneden. Sundhedsudvalgets arbejde tager udgangspunkt i skolens Sundhedspolitik, som udvalget løbende reviderer og godkender i samarbejde med skolens bestyrelse.

Klik på linket for at se hele skolens sundhedspolitik - sundhedspolitik 2018