Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø på k-u-b-a*

Minimum hvert tredje år måles undervisningsmiljøet på Produktionsskolen k-u-b-a*- den seneste undersøgelse er lavet i december 2015.

Undersøgelsen afdækker det psykiske, det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø på det enkelte værksted og på skolen som helhed. Vi har i undersøgelsen også set på elevernes daglige vaner omkring spisning og rygning.

84,5 % af skolens elever deltog i undersøgelsen.94 % af de elever er meget glade for at gå på skolen og udtrykker, at de får et stort fagligt udbytte af undervisningen.

Det generelle indtryk hovedparten af eleverne giver udtryk for er, at de kan lide at komme på skolen, de synes, at der er en god atmosfære og at man føler sig velkommen. De giver desuden udtryk for, at de har fået det bedre efter de er startet på skolen. 99 % af eleverne føler, at de har det godt med hinanden på værkstedet og har ikke prøvet at føle sig uden for på skolen.

Eleverne er meget tilfredse med skolens fysiske rammer, dog mener mange af eleverne, at skolens udendørspausefaciliteter ikke er store nok.

Vejledningsindsatsen på skolen er der også tilfredshed med.

75 % af skolens elever spiser frokost på skolen, og sætter pris på skolens madordning. Desværre er der kun ca. en tredjedel af eleverne, der spiser morgenmad på skolen.

Klik her for at se hele rapporten