Værdigrundlag

Elever, som går på en produktionsskole, skal gennem forløbet blive uddannelsesparate.

Uddannelsesparathed indeholder mange faktorer.

Produktionsskolen arbejder med at styrke elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og der er klar sammenhæng og samspil mellem udviklingen af disse og uddannelsesparathed.

Først og fremmest er lyst, motivation og engagement i forhold til læring og uddannelse meget vigtige forudsætninger for uddannelsesparathed.

Det er derfor nødvendigt, at skabe lyst, motivation og engagement, hos unge, for hvem det netop er det, der mangler i forhold til skole og læring.

Hvis skole, og det der foregår i skolen, skal være vedkommende, er eleven nødt til at kunne lide skolen, lide at være på skolen, lide de andre der er på skolen, føle sig velkommen på skolen – føle sig som en del af det fællesskab, som skolen er.

Først når disse betingelser er opfyldt, kan den egentlige kompetencefordeling begynde.

For at sikre dette på Produktionsskolen k-u-b-a arbejder vi ud fra følgende værdier:

Et godt og trygt undervisnings- og arbejdsmiljø, som bygger på:

  • Tillidsvækkende og anerkendende omgangstone og omgangsform
  • Respekt og åbenhed for hinanden
  • Forpligtende produktionsfællesskab
  • Mulighed for at tage udgangspunkt i hvert enkelt
  • Præcist de udfordringer, som er nødvendige for at sikre udvikling
  • Mulighed for at møde eleverne i øjenhøjde, der hvor de er
  • At der er nogle, som har brug for mere end én chance

Gennem arbejdet med dette styrkes elevernes tro på sig selv, hvor igennem de får mod på mere - flere, større og andre udfordringer.
 

Produktionsskolerne er en anden vej til uddannelse – overgangsuddannelse.
Det er i overgangene vi, som mennesker, er særligt sårbare og usikre.
Derfor er det vigtigt, at eleverne på produktionsskolen tilegner sig færdigheder – personlige, sociale og faglige – som de skal bruge videre i uddannelse. Herigennem vil de føle, at de har noget med, når de starter et nyt sted, hvilket vil være med til at give dem den styrke, som er nødvendig for at takle den usikkerhed, der vilkårligt melder sig, når man begynder på en ny uddannelse – især, hvis man ikke har særlig stor uddannelseserfaring.