Vejledning

På Produktionsskolen k-u-b-a har du din egen personlige vejleder, som følger dig, mens du går på skolen,  og som samarbejder med andre, fx din vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, så du får det bedst mulige forløb på k-u-b-a*.
 
Når du har gået på skolen i ca. en uge, skal du til indskrivningssamtale med din vejleder. Til den første samtale taler vi om din baggrund; hvordan var din skolegang, har du erhvervserfaring, dine fritidsinteresser og forventninger til at gå på skolen. Har du ønsker om at følge almen undervisning i dansk, matematik eller engelsk, kan din vejleder tilmelde dig til det. Hvis der er særlige forhold, vi skal være opmærksomme på, taler vi også om dem til den første samtale.
 
Når du har gået på skolen i 3 uger skal du have 1. forløbssamtale med din værkstedslærer. Her aftaler du og din lærer dine faglige, personlige og sociale mål for de næste 3 måneder. 
 
Efter 3 måneder er der trepartssamtale, hvor du, din lærer og vejleder sammen taler om, hvordan det er gået med de mål, du satte dig til 1. forløbssamtale, hvad dine mål for de næste tre måneder er, og hvis du har ønske om praktik, kombinationsforløb eller andet, taler vi om det til trepartssamtalen. Efterfølgende er der opfølgning og løbende samtaler efter behov. 
 
Du er altid velkommen på vejlederkontoret!
Du behøver ikke at vente til du bliver indkaldt til en samtale. Hos din vejleder kan du også komme og spørge, hvis der er noget, som det er vigtigt at få talt med nogen om. Det kan være alt fra uddannelse, ansøgningsfrister, praktik, jobsøgning og lignende til andre ting, som kan fylde meget, f.eks. personlige problemer, bolig- og familieforhold, misbrug, fremmøde/fravær og alt muligt andet. Hos din vejleder har du også mulighed for at blive henvist til skolens psykolog og til U-turns tilbud (hash- og alkoholsamtaler evt. gruppeforløb samt socialrådgiver). 
 

Find k-u-b-a vejlederne på Facebook - klik her.